De Speeltorre

Kinderen die les volgen in groenhove kunnen elke woensdagnamiddag activiteiten volgen (opvang) onder begeleiding.

 

groenhove