Klassen - Groenhove

Klas Heidi Demaré
Klas Keylie Verlinde / Sofia Bommers
klas Janique Lacombe / Rudi Theunisse
klas Els Dejonghe
klas Ninke Verplancke
klas Lieselotte Vervaele
klas Erwin Leenknegt
klas Mieke Dejonghe
techniekklas
muziekklas
De Speeltorre