Wie loopt daar op de daken

de klas van juf Els zingt en begeleidt het liedje voor Sint en Piet. Een pluim voor de klas!